Một số hình thức đầu tư và lợi ích của chúng

Có nhiều hình thức đầu tư khác nhau có thể sinh lời cho bạn. Sau đây là một số hình thức đầu tư và lợi ích của từng loại đầu tư để bạn có thể xem xét.

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng

Hình thức đầu tư tiền mặt gồm tài khoản ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.

Mặc dù không có cơ hội tăng trưởng vốn, đầu tư tiền mặt có thể mang lại thu nhập thường xuyên và ít giảm rủi ro.

Bất động sản

Các loại tài sản cố định cũng có thể được coi như một hình thức đầu tư tăng trưởng vì giá nhà, đất hay các tài sản khác hoàn toàn có khả năng tăng lên đáng kể. Có hai hình thức đầu tư bất động sản cơ bản gồm đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

Bên cạnh đó, đầu tư vào bất động sản không đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian như đầu tư cổ phiếu. Hình thức đầu tư dài hạn này cho phép bạn có nhiều thời gian để tham gia vào hình thức đầu tư giải trí khác như tham gia 188bet app cá cược trực tuyến.

Cổ phiếu

Cổ phiếu cũng được coi là một hình thức đầu tư vì cũng giống như bất động sản, cổ phiếu cũng có khả năng tăng giá trị so với khoản đầu tư ban đầu.

Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, bạn cũng có thể nhận được thu nhập từ cổ tức – một phần lợi nhuận của một công ty trả cho các cổ đông.

Giá cổ phiếu có thể biến động từ ngày này sang ngày khác và cổ phiếu thường phù hợp nhất với các nhà đầu tư dài hạn, những người có thể chấp nhận những thăng trầm này.